Việc làm Luật / Pháp lý

Tìm thấy tổng số 13 việc làm
Ngày đăng: 22/05/2017
Hạn nộp hồ sơ: 22/06/2017
Lượt xem: 59
Kinh nghiệm: 3-5 năm
Ngày đăng: 22/05/2017
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2017
Lượt xem: 57
Kinh nghiệm: 3-5 năm
Ngày đăng: 09/11/2016
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2016
Lượt xem: 235
Kinh nghiệm: 2
Ngày đăng: 28/09/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2016
Lượt xem: 167
Kinh nghiệm: 2 năm
Ngày đăng: 07/09/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2016
Lượt xem: 292
Kinh nghiệm: 2 năm
Ngày đăng: 13/06/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2016
Lượt xem: 307
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 13/06/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2016
Lượt xem: 273
Kinh nghiệm: 1 năm
Ngày đăng: 21/05/2016
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2016
Lượt xem: 291
Kinh nghiệm: 0
Ngày đăng: 21/05/2016
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2016
Lượt xem: 283
Kinh nghiệm: 1
Ngày đăng: 28/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2016
Lượt xem: 609
Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất là 1 năm bán hàng, Công ty sẽ đào tạo thêm