Việc làm Nhà hàng / Khách sạn

Tìm thấy tổng số 58 việc làm
Ngày đăng: 16/03/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018
Lượt xem: 88
Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm
Ngày đăng: 22/02/2017
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2017
Lượt xem: 126
Kinh nghiệm: 5 năm
Ngày đăng: 13/02/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2017
Lượt xem: 198
Kinh nghiệm: 0
Ngày đăng: 27/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2017
Lượt xem: 173
Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm
Ngày đăng: 07/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2016
Lượt xem: 275
Kinh nghiệm: Không
Ngày đăng: 30/11/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2017
Lượt xem: 151
Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm
Ngày đăng: 11/11/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2016
Lượt xem: 165
Kinh nghiệm: 1 năm
Ngày đăng: 27/10/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2016
Lượt xem: 421
Kinh nghiệm: 1
Ngày đăng: 12/10/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2016
Lượt xem: 186
Kinh nghiệm: 2
Ngày đăng: 04/10/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2016
Lượt xem: 170
Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm