Việc làm Sản xuất / Vận hành sản xuất

Tìm thấy tổng số 15 việc làm
Ngày đăng: 12/06/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2017
Lượt xem: 37
Kinh nghiệm: 5
Ngày đăng: 31/03/2017
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2017
Lượt xem: 85
Kinh nghiệm: 2 năm
Ngày đăng: 29/03/2017
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2017
Lượt xem: 73
Kinh nghiệm: 5 năm
Ngày đăng: 23/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2017
Lượt xem: 153
Kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
Ngày đăng: 23/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2017
Lượt xem: 155
Kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
Ngày đăng: 23/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2017
Lượt xem: 109
Kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm
Ngày đăng: 09/11/2016
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2016
Lượt xem: 222
Kinh nghiệm: 2
Ngày đăng: 07/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2016
Lượt xem: 559
Kinh nghiệm: không yêu cầu
Ngày đăng: 01/03/2016
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2016
Lượt xem: 397
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 27/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 579
Kinh nghiệm: Không yêu cầu