Việc làm Dệt may / Da giày / Thời trang

Tìm thấy tổng số 23 việc làm
Ngày đăng: 09/11/2016
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2016
Lượt xem: 386
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 06/06/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2016
Lượt xem: 298
Kinh nghiệm: 2 năm
Ngày đăng: 06/06/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2016
Lượt xem: 882
Kinh nghiệm: 2 năm
Ngày đăng: 24/05/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2016
Lượt xem: 343
Kinh nghiệm: 1-3 năm
Ngày đăng: 07/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2016
Lượt xem: 570
Kinh nghiệm: không yêu cầu
Ngày đăng: 07/12/2015
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2015
Lượt xem: 390
Kinh nghiệm: 1
Ngày đăng: 27/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 593
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 22/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2015
Lượt xem: 500
Kinh nghiệm: 02 năm
Ngày đăng: 17/10/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2015
Lượt xem: 591
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 05/09/2015
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2016
Lượt xem: 835
Kinh nghiệm: Không yêu cầu