Việc làm Giải trí

Tìm thấy tổng số 13 việc làm
Ngày đăng: 09/01/2017
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2017
Lượt xem: 229
Kinh nghiệm: không cần
Ngày đăng: 25/08/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2016
Lượt xem: 352
Kinh nghiệm: 01
Ngày đăng: 22/08/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2016
Lượt xem: 580
Kinh nghiệm: Không Yêu Cầu
Ngày đăng: 22/08/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2016
Lượt xem: 895
Kinh nghiệm: Không Yêu Cầu
Ngày đăng: 28/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2016
Lượt xem: 608
Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất là 1 năm bán hàng, Công ty sẽ đào tạo thêm
Ngày đăng: 28/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2016
Lượt xem: 442
Kinh nghiệm: Có hiểu biết cơ bản về Maketing online, công ty sẽ đào tạo thêm
Ngày đăng: 28/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2016
Lượt xem: 524
Kinh nghiệm: Có hiểu biết về âm thanh, karaoke
Ngày đăng: 23/03/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 452
Kinh nghiệm: 0
Ngày đăng: 23/03/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 497
Kinh nghiệm: 0
Ngày đăng: 27/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 593
Kinh nghiệm: Không yêu cầu