Các bạn có thể thanh toán qua các ngân hàng:

Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

  • Chủ tài khoản: Phạm Nguyên Tụ
  • Tài khoản: 0371003769638

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

  • Chủ tài khoản: Phạm Nguyên Tụ
  • Tài khoản: 112956099