Việc làm Kiến trúc

Tìm thấy tổng số 11 việc làm
Ngày đăng: 01/03/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2017
Lượt xem: 328
Kinh nghiệm: 5 năm
Ngày đăng: 10/01/2017
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2017
Lượt xem: 499
Kinh nghiệm: 1 năm
Ngày đăng: 05/01/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2017
Lượt xem: 675
Kinh nghiệm: 1 năm
Ngày đăng: 23/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2017
Lượt xem: 394
Kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm
Ngày đăng: 28/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2016
Lượt xem: 995
Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất là 1 năm bán hàng, Công ty sẽ đào tạo thêm
Ngày đăng: 27/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 875
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 17/10/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2015
Lượt xem: 850
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 05/09/2015
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2016
Lượt xem: 1192
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 19/03/2015
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2015
Lượt xem: 1383
Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
Ngày đăng: 28/08/2014
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2014
Lượt xem: 1676
Kinh nghiệm: 2 năm