Việc làm Nhà hàng / Khách sạn

Tìm thấy tổng số 59 việc làm
Ngày đăng: 08/08/2017
Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2017
Lượt xem: 76
Kinh nghiệm: 1 năm
Ngày đăng: 16/03/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018
Lượt xem: 153
Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm
Ngày đăng: 22/02/2017
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2017
Lượt xem: 190
Kinh nghiệm: 5 năm
Ngày đăng: 13/02/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2017
Lượt xem: 276
Kinh nghiệm: 0
Ngày đăng: 27/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2017
Lượt xem: 222
Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm
Ngày đăng: 07/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2016
Lượt xem: 336
Kinh nghiệm: Không
Ngày đăng: 30/11/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2017
Lượt xem: 198
Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm
Ngày đăng: 11/11/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2016
Lượt xem: 209
Kinh nghiệm: 1 năm
Ngày đăng: 27/10/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2016
Lượt xem: 475
Kinh nghiệm: 1
Ngày đăng: 12/10/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2016
Lượt xem: 220
Kinh nghiệm: 2