Việc làm Sản xuất / Vận hành sản xuất

Tìm thấy tổng số 16 việc làm
Ngày đăng: 24/07/2017
Hạn nộp hồ sơ: 26/08/2017
Lượt xem: 91
Kinh nghiệm: 5 năm
Ngày đăng: 12/06/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2017
Lượt xem: 117
Kinh nghiệm: 5
Ngày đăng: 31/03/2017
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2017
Lượt xem: 143
Kinh nghiệm: 2 năm
Ngày đăng: 29/03/2017
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2017
Lượt xem: 130
Kinh nghiệm: 5 năm
Ngày đăng: 23/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2017
Lượt xem: 211
Kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
Ngày đăng: 23/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2017
Lượt xem: 196
Kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm
Ngày đăng: 23/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2017
Lượt xem: 162
Kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm
Ngày đăng: 09/11/2016
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2016
Lượt xem: 274
Kinh nghiệm: 2
Ngày đăng: 07/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2016
Lượt xem: 609
Kinh nghiệm: không yêu cầu
Ngày đăng: 01/03/2016
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2016
Lượt xem: 437
Kinh nghiệm: Không yêu cầu