Việc làm Bảo trì / Sửa chữa

Tìm thấy tổng số 10 việc làm
Ngày đăng: 20/05/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2017
Lượt xem: 238
Kinh nghiệm: 0
Ngày đăng: 19/11/2016
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2016
Lượt xem: 331
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 09/12/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2015
Lượt xem: 499
Kinh nghiệm: 01 năm
Ngày đăng: 28/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2015
Lượt xem: 634
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
Ngày đăng: 27/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 747
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 17/10/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2015
Lượt xem: 749
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 05/09/2015
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2016
Lượt xem: 1020
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 22/04/2015
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2015
Lượt xem: 854
Kinh nghiệm: 01
Ngày đăng: 31/03/2015
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2015
Lượt xem: 852
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm 1 năm
Ngày đăng: 15/07/2014
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2014
Lượt xem: 2874
Kinh nghiệm: Công nhân lành nghề