Việc làm Cơ khí/ Ô tô / Tự động hóa

Tìm thấy tổng số 20 việc làm
Ngày đăng: 24/07/2017
Hạn nộp hồ sơ: 26/08/2017
Lượt xem: 91
Kinh nghiệm: 5 năm
Ngày đăng: 20/05/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2017
Lượt xem: 123
Kinh nghiệm: 0
Ngày đăng: 26/12/2016
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2017
Lượt xem: 233
Kinh nghiệm: không yêu cầu
Ngày đăng: 09/08/2016
Hạn nộp hồ sơ: 13/08/2016
Lượt xem: 536
Kinh nghiệm: 1 năm
Ngày đăng: 09/07/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2016
Lượt xem: 364
Kinh nghiệm: 1 năm
Ngày đăng: 01/03/2016
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2016
Lượt xem: 437
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 24/02/2016
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2016
Lượt xem: 615
Kinh nghiệm: 2 Năm
Ngày đăng: 04/12/2015
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2015
Lượt xem: 416
Kinh nghiệm: 2nam
Ngày đăng: 27/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 635
Kinh nghiệm: Không yêu cầu