Việc làm Dệt may / Da giày / Thời trang

Tìm thấy tổng số 24 việc làm
Ngày đăng: 17/09/2017
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017
Lượt xem: 0
Kinh nghiệm: chưa kinh nghiệm
Ngày đăng: 09/11/2016
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2016
Lượt xem: 447
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 06/06/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2016
Lượt xem: 330
Kinh nghiệm: 2 năm
Ngày đăng: 06/06/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2016
Lượt xem: 1021
Kinh nghiệm: 2 năm
Ngày đăng: 24/05/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2016
Lượt xem: 389
Kinh nghiệm: 1-3 năm
Ngày đăng: 07/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2016
Lượt xem: 609
Kinh nghiệm: không yêu cầu
Ngày đăng: 07/12/2015
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2015
Lượt xem: 414
Kinh nghiệm: 1
Ngày đăng: 27/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 635
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Ngày đăng: 22/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2015
Lượt xem: 538
Kinh nghiệm: 02 năm
Ngày đăng: 17/10/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2015
Lượt xem: 643
Kinh nghiệm: Không yêu cầu