Việc làm Giải trí

Tìm thấy tổng số 13 việc làm
Ngày đăng: 09/01/2017
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2017
Lượt xem: 290
Kinh nghiệm: không cần
Ngày đăng: 25/08/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2016
Lượt xem: 411
Kinh nghiệm: 01
Ngày đăng: 22/08/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2016
Lượt xem: 641
Kinh nghiệm: Không Yêu Cầu
Ngày đăng: 22/08/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2016
Lượt xem: 961
Kinh nghiệm: Không Yêu Cầu
Ngày đăng: 28/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2016
Lượt xem: 678
Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất là 1 năm bán hàng, Công ty sẽ đào tạo thêm
Ngày đăng: 28/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2016
Lượt xem: 483
Kinh nghiệm: Có hiểu biết cơ bản về Maketing online, công ty sẽ đào tạo thêm
Ngày đăng: 28/04/2016
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2016
Lượt xem: 602
Kinh nghiệm: Có hiểu biết về âm thanh, karaoke
Ngày đăng: 23/03/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 515
Kinh nghiệm: 0
Ngày đăng: 23/03/2016
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 589
Kinh nghiệm: 0
Ngày đăng: 27/11/2015
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2016
Lượt xem: 636
Kinh nghiệm: Không yêu cầu